Marathi status for whatsapp

Marathi status for whatsapp

1 ] “गोष्ट एक स्वप्नातली स्वप्नातच राहून गेली डोळे होते माझे मिटलेले …आणि रात्र तिने चोरून नेली ” 2 ] आमच्या मित्रांची नजर आणि जिगर वाघाची असते म्हणुन आमचे जगने बेफिकर असते..!! 3 ] ज्याच्या गरजा कमी, त्याला सुख आणि